Układanie bruku

Pierwsze cegły kładzie się zawsze przy obrzeżach. Na małym fragmencie formuje się wzór i przenosi jego moduł dalej za pomocą sznurków wyznaczających linie spoin. Dzięki temu kolejne partie bruku odwzorowują pierwszy moduł, zachowując równe kąty i równomierny układ spoin. Sznurki rozciąga się co 3 m. Na rozległych powierzchniach należy to zrobić w obu kierunkach, aby kontrolować układ cegieł wzdłuż i w poprzek brukowanej powierzchni.
Między elementami pozostawia się szczeliny szerokości 3-5 mm. Na podjazdach, po których będą się poruszały ciężkie pojazdy albo które wykorzystuje się jako miejsce mycia samochodów, spoiny powinny być szersze, żeby lepiej amortyzowały obciążenia. Szczeliny można od razu wypełniać gruboziarnistym piaskiem, co zapobiega przesuwaniu się cegieł podczas pracy, ale można też pozostawić je puste i zasypać po skończeniu montażu. Najpierw układa się wszystkie elementy pełne. Cegły połówkowe i inne elementy docinane wstawia się dopiero po wyłożeniu większej powierzchni. Do cięcia należy używać szlifierki z przecinarką, tarczy do kamienia lub piły diamentowej, które poradzą sobie z twardym materiałem. Gotową nawierzchnię posypuje się gru-boziarnistym piaskiem i wmiata go twardą szczotką w spoiny, a następnie dodatkowo szlamuje, czyli polewa wodą. Powstały w ten sposób mokry piasek wciera się w szczeliny między cegłami. Następnie bruk ubija się zagęszczarką z gumową lub neoprenową płytą ochronną, przesuwając się zawsze w kierunku od krawędzi do środka ścieżki. Ostatecznym etapem prac jest zmycie nawierzchni, która od razu jest gotowa do obciążania.
Uwaga! Ubijanie nawierzchni nie zniweluje nierówności ani nie pomoże naprawić ewentualnych błędów, służy jedynie stabilizacji bruku, dlatego tak ważne jest staranne przygotowanie warstw leżących niżej!