U źródeł sauny

Zbawienne działanie sauny na organizm człowieka znane jest już od wieków.

Finowie twierdzą, że oczyszcza ona nie tylko ciało ale także duszę człowieka – chyba wiedzą o czym mówią, z korzystają przecież od stuleci. Przed II wojną światową fińskie kobiety zazwyczaj rodziły w saunie – zapewniała ona ciepło i czystość o jaką trudno było gdzie indziej. Według tradycji, która przetrwała w Finlandii do początków XX wieku nowo narodzone dzieci były przenoszone z sauny do domu dopiero po tygodniu i wtedy po raz pierwszy mógł zobaczyć je ojciec.

Znakomita większość Finów traktuje saunę jako miejsce specjalne, w którym nie na miejscu są kłótnie a nawet głośne rozmowy. Sauna to miejsce wyciszenia i medytacji, miejsce, w które można uciec przed problemami otaczającego świata.

sauna-kapiel

Sauna to także miejsce wyciszenia i medytacji…

Ta szczególna rola sauny to efekt wyjątkowej roli jaką spełniała ona przez stulecia. Związanych z nią było wiele wierzeń, w saunie leczono chorych, zmywano w niej grzechy a dorastające dzieci przechodziły w niej proces inicjacji i przyjmowane były do społeczności dorosłych.