Rodzaje bruku

Wszystkie elementy brukowe mają nasiąkliwość mniejszą niż 6%, są odporne na działanie soli, a ich grubość to najczęściej 4,5 lub 5,2 cm (są też elementy o grubościach 5,1 i 7,1 cm). Cegły mają długość 20 cm i szerokość 10 cm, ważą średnio 2,2-3,2 kg. Kostki brukowe mają długość 24 cm i szerokość 5,9 cm, ważą około 1,6 kg.

Na specjalne zamówienie są dostępne także elementy niestandardowe – cegły z bruku postarzanego, mozaika w postaci sześciennych kostek o boku 5 cm czy kwadratowe płytki o boku 20 cm i grubości 4 cm.

Warstwa nośna może mieć dowolną grubość, lecz nie mniejszą niż 10 cm. Powinno się ją układać z określonym spadkiem – takim samym, jaki ma być ostatecznie nadany nawierzchni, a więc 1-2%, co wystarcza do sprawnego odprowadzenia wody na zewnątrz ścieżki i uniknięcia upadku na śliskiej powierzchni mokrego klinkieru. Nachylenie jest konieczne przy ścianach budynku (w kierunku od ściany na zewnątrz) i na schodach, gdzie szczególnie ważny jest kontrolowany spływ wody. Zachowanie na całej powierzchni jednakowego spadku nie jest proste. Najłatwiej za pomocą poziomnicy i łaty wymierzyć nachylenie w kilku miejscach, a następnie rozciągnąć sznurki wyznaczające górną powierzchnię układanej warstwy. Dosypując kolejne fragmenty, należy ubijać je zagęszczarką zgodnie z nada-nym spadkiem. Rodzaj maszyny dobiera się do grubości warstwy – im jest grubsza, tym urządzenie musi być cięższe, aby wywierało większy nacisk i działało większą siłą odśrodkową. Wzdłuż krawędzi ubitej warstwy nośnej mocuje się obramowania boczne, czyli krawężniki lub obrzeża, które zapobiegają przesuwaniu się elementów podczas układania i użytkowania. Umieszcza się je w warstwie suchej zaprawy cementowej, formując ją na kształt ściętego stożka.

Aby dobrze wymierzyć usytuowanie krawężników, najlepiej ułożyć na sucho cegły brukowe wzdłuż szerokości ścieżki (z zachowaniem szczelin między elementami) i w ten sposób wyznaczyć krawędź. Nawierzchnię można też układać bez krawężników, ale wtedy trzeba ustabilizować zaprawą skrajne rzędy cegieł brukowych.
Uwaga! Klinkier wskutek kontaktu ze związkami wapnia pokrywa się szpecącymi wykwitami, dlatego do mocowania elementów należy używać zapraw cementowych albo specjalnych przeznaczonych do klinkieru, zawierających tras!