Przygotowujemy podłoże pod posadzkę z desek

Jak przygotować podłoże pod posadzkę z desek?

Stan podłoża, na którym ma być ułożona posadzka z desek, może w takim samym stopniu decydować o jej wyglądzie jak sposób przygotowania drewna. Rola podłoża zależy od metody wykonania drewnianej posadzki. Jeśli będzie ona układana bezpośrednio na podkładzie – przyklejona lub pływająca, stan podłoża musi być bardzo dobry.

Dobry podkład powinien być równy, twardy, spójny i suchy.

Sprawdzenie jego równości jest najprostsze – wystarczy przyłożyć dwumetrową łatę i wprowadzając pod nią klin, ustalić wielkość odchyleń. Jeżeli posadzka ma być przyklejana, dopuszczalne odchylenie to najwyżej 2 mm na 2 m długości łaty. Przy podłodze pływającej układanej na piance polietylenowej może ono wynosić 3 mm. Ustalenie, czy podkład jest twardy, też nie jest trudne. Można to zrobić, rysując gwoździem na powierzchni podłoża kratkę o oczkach 5-10 mm. Jeśli rysy mają ostre krawędzie i beton w utworzonych przez nie oczkach nie wykrusza się, podłoże jest wystarczająco twarde. Także kontrolę spójności podłoża wykonuje się łatwo – w kilku miejscach uderza się młotkiem w podkład. Jeżeli nie odrywają się płaskie kawałki wylewki, posadzka nie wymaga zabiegów naprawczych.