Podłoże, na którym ma być wykonany taras

Podłoże, na którym będziemy wykonywać taras, musi być stabilne, twarde i równe. Dlatego przed montażem legarów i desek, trzeba przygotować odpowiedni podkład pod taras. Po usunięciu darni należy wysypać tłuczeń. Jego warstwa powinna wynosić około 10 cm grubości. Przed wysypaniem tłucznia trzeba wykonać  z zagęszczanego piasku podbudowę grubości mniej więcej 10 cm. Dzięki temu lepiej uodpornimy się na przerastanie chwastów przez podłoże.
Inny sposób na podbudowę pod taras wykonany z drewna to wylanie na zagęszczany piasek warstwy chudego betonu grubości około 10 cm. Konieczne jest zazbrojenie go metalową siatką. Taka wylewka betonowa musi zostać zrealizowana ze spadkiem co najmniej 3% umożliwiającym odpływanie wody na zewnątrz – do ogrodu. Sposób wykonania tarasu bezwzględnie należy dopasować do rodzaju podłoża. Na tłuczniu –  w odległości co około 50 cm – trzeba zamontować regulowane wsporniki (wykonane najczęściej z polipropylenu), dzięki takim wspornikom taras osiągnie odpowiednią wysokość i uzyska odpowiedni spadek.

Wsporniki, które znajdują się najbliżeji domu, muszą być tak usytuowane, żeby ich górna granica znajdowała się w odległości od ściany nie więcej niż 4-5 cm. Następnie do wsporników, w rozstawie co 50 cm, przytwierdza się legary. Zawsze kierunek układanie jest równoległy do budynku. Każdy legar musi być z każdej strony przytwierdzony za pomocą śruby do wspornika. Istnieją wsporniki o różnej długości – od 10 do 50 cm. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie takiej wysokości ułożenia legarów i desek, na jakiej znajdują się drzwi, którymi będziemy wchodzić na taras. Na legarach kładzie się deski tarasowe, do mocowania używając jednej z trzech metod – śrubami, blaszkami albo klejem.