Posadzka z desek na macie wytłumiającej

Jak układać posadzkę z desek?

Posadzki z desek można układać w ten sposób, gdy podłoże jest nierówne lub osłabione (także na stare posadzki z płytek ceramicznych) i nie należy do niego bezpośrednio przyklejać drewnianych elementów. Rozłożona pod deskami mata polietylenowa nie tylko zredukuje nierówności podłoża, ale też wytłumi dźwięki. Mata grubości 3 mm zredukuje odgłos kroków o 16 dB, a grubości 5 mm – o 18 dB.

Maty z elipsowatymi otworami rozkłada się na podkładzie pasami w kierunku zgodnym z kierunkiem układanych później desek. Leżące obok siebie maty powinny się stykać, ale nie zachodzić na siebie. Wszystkie podłużne otwory w matach i szczelinę przy krawędziach ich styku wypełnia się jednoskładnikowym klejem poliuretanowym (jednym z zalecanych przez producenta systemu). Można to zrobić pistoletem ręcznym albo na sprężone powietrze. Ilość nałożonego kleju powinna być taka, by grubość wystającej części utworzonego wałka miała około 1 cm. Dopiero na tak przygotowanej macie układa się deski. Jednak muszą one być na tyle grube, żeby się nie uginały na piance, czyli mieć grubość co najmniej 20 mm. Innym rozwiązaniem jest przyklejenie najpierw do pianki podkładu z płyt OSB. Płyty powinny być przyklejane na matach izolujących ukośnie (pod kątem 45°) w stosunku do ścian. Dzięki takiemu ułożeniu krawędzie łączenia mat, płyt i desek nie będą się pokrywały, co wpłynie na jakość montażu posadzki.

Warto pamiętać, że w przypadku stwierdzenia nierówności powierzchni płyt OSB (po sprawdzeniu jej dwumetrową łatą) zawsze można ją wyrównać, szlifując. Deski mocuje się gwoździami, wkrętami lub klejem. Tak przygotowane podłoże pozwala na ułożeniem tak zwanej pływającej posadzki z paneli. Bezpośrednio pod panelami powinna znajdować się zalecana przez ich producenta pianka polietylenowa. Oczywiście przy ścianach trzeba pozostawić szczelinę szerokości mniej więcej 1,5 cm.