Kolejność prac

Jest to dla nas kłopot, gdy już rozpoczynamy układanie paneli, a nagle okazuje się, że podłoże nie zdążyło przeschnąć, zapomnieliśmy o macie wygłuszającej lub nie mamy odpowiednich brzeszczotów do wyrzynarki. Podobnych przykładów można przytoczyć więcej. Jedni powiedzą, że mają pecha, a tak naprawdę jest to wyłącznie kwestia złej organizacji. Najlepiej zawczasu rozpisać harmonogram prac i sporządzić szczegółową listę zakupów.

Pamiętajmy również, że układanie paneli możemy zacząć dopiero wtedy, gdy skończymy wszystkie mokre prace w budynku, a więc tynkowanie, robienie gładzi, układanie wy-lewek podłogowych, malowanie.

1. Mocno i równo
Zaopatrzeni w długą łatę z poziomnicą sprawdzamy, czy podłoże pod panele, najczęściej gipsowy lub cementowy ja-strych, jest równe. Gdy stwierdzimy odchyłki od poziomu, konieczne będzie dokupienie masy samopoziomującej i wykonanie dodatkowej wy-lewki wyrównującej istniejący podkład. Ma ona kilka milimetrów grubości, więc raczej nie zniweluje nadmiernych krzywizn. Jeżeli okaże się, że wahania poziomu są większe, trzeba pomyśleć o zrobieniu grubszego podkładu niż kilku-milimetrowa wylewka. Ewentualnie można zrezygnować z paneli i wy-konać podłogę z desek na konstrukcji z legarów. Pęknięcia i wyszczerbienia podkładu, jeśli nie mają związku z uszkodzeniem konstrukcji stropu lub podłogi na gruncie, wystarczy zaszpachlować masą cementową. Jeżeli są niewielkie i nieliczne, można je zbagatelizować.

2. Mierzymy i liczymy
Przed zakupami warto samemu wyliczyć powierzchnię przyszłych posadzek, bo praktyka podpowiada, że mogą się one nieco różnić wymiarami od tego, co pokazuje projekt. W obliczeniach musimy uwzględnić powierzchnie wszelkich wnęk i zakamarków.
Należy też zmierzyć długość ścian, aby dobrać odpowiednią liczbę listew wykończeniowych. Do oszacowanych ilości powinniśmy dodać 10–15-procentowy zapas. Część materiałów utracimy przecież podczas ich skracania.
Ustalmy również, ilu listew łączących sąsiadujące posadzki będziemy potrzebowali oraz czy musimy kupować rozetki do wykańczania prętów i rur przechodzących poprzez posadzkę, a jeśli tak, to jakiej średnicy.

3. Sucho i cicho
Przed układaniem paneli podłoga powinna być zabezpieczona folią paroizolacyjną. Można z niej zrezygnować, gdy dom został dawno wybudowany,