Jakich informacji szukać na opakowaniu paneli drewnianych?

Oprócz danych dotyczących przeznaczenia i wymiarów paneli na opakowaniu powinny być nazwa i adres producenta i data produkcji. Równie ważna jest także aktualna aprobata techniczna ITB lub certyfikat zgodności z normami oraz atest higieniczny PZH. Aprobata techniczna mówi o zgodności z normą wyglądu zewnętrznego, kształtu i wymiarów, płaskości, zachowania kątów oraz cech posadzki ułożonych z paneli – równości nawierzchni, dopuszczalnych szczelin między elementami, trwałości złączy zaczepowych dla paneli bezklejowych, odporności na zmienne warunki wilgotnościowe, na obciążenia punktowe, na uderzenia, na ścieranie, na wilgoć i na przenikanie wody przez złącza. Atest higieniczny gwarantuje, że emisja formaldehydów nie przekracza dopuszczalnej normy-w przypadku pomieszczeń mieszkalnych (kategorii A) nie może być większa niż 50 mg/(m2h). Zanim kupimy panele, powinniśmy obejrzeć elementy z kilku paczek. Ustalmy, czy nie są wygięte, czy ich krawędzie są równe i proste. Sprawdźmy, czy panele łatwo się łączą (powinno wystarczyć lekkie dociśnięcie). Szczelina na łączeniu nie powinna być szersza niż 0,2 mm.