Jaki rysunek słojów

Niestety, i tym razem nie można się kierować jedynie gustem. Usłojenie drewna wraz z wielkością elementów decyduje o jego odkształceniach. Jeżeli stosunek szerokości do grubości drewnianego elementu to 8:1, który jest normą dla dyli podłogowych, prawdopodobieństwo powstania odkształceń jest duże. Chcąc temu zaradzić, nie wystarczy zdecydować się na stabilny gatunek drewna. Przy elementach o niekorzystnym stosunku szerokości do grubości trzeba wybierać takie, które mają słoje przyrostu rocznego drewna równoległe do dłuższej krawędzi elementu, a nie styczne. Wtedy skurcze drewna będą mniejsze. Innym sposobem na uniknięcie szpecących szczelin przy największych drewnianych elementach jest zastosowanie między nimi elastycznych spoin z elastomeru. Jednak takie spoiny wyglądają dobrze tylko między dylami podłogowymi.