Drewno dobrze przygotowane na posadzkę

Jak dobrze przygotować drewno na posadzkę?

Sposób przygotowania drewnianych elementów trzeba dostosować do ich budowy. Łatwiej to zrobić, gdy są warstwowe. W takiej sytuacji wystarczy je przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach przy temperaturze i wilgotności względnej powietrza zalecanych przez ich producenta – z reguły jest to temperatura 18–22°C, a wilgotność 45-60%. Warstwowe elementy należy rozpakowywać bezpośrednio przed ułożeniem – nie potrzebują klimatyzacji.

Przygotowanie litego drewna wymaga więcej wysiłku. Konieczne jest sprawdzenie przed kupnem jego wilgotności. Za optymalną w naszej strefie klimatycznej uznawane jest 9% ±2%.

Wilgotność drewna powinna być zmierzona miernikiem elektrycznym przez parkieciarza lub firmę sprzedającą, a wynik pomiaru wpisany do faktury. Optymalne dostosowanie wilgotności drewna do warunków panujących w pomieszczeniu jest niezwykle istotne, ponieważ ułożenie zbyt suchego drewna z pewnością zakończy się wykrzywieniem bocznych krawędzi drewnianych elementów – krawędziowaniem, lub całych ich płaszczyzn – łódkowaniem.

Jeżeli wilgotność drewna jest zbyt wysoka, w posadzce powstaną szczeliny. Kiedy drewniane elementy mogą mieć 7, a kiedy prawie 11% wilgotności? Pierwszy przypadek jest zarezerwowany dla budynków, w których jest sucho (wilgotność 35%), są szczelne okna i dobra izolacja. Jednak w takiej sytuacji najlepiej byłoby zwiększyć wilgotność powietrza do 50% i stosować drewno o wilgotności 9%. Gdy powietrze w domu ma wilgotność około 60% (na przykład wybudowanym na terenie podmokłym lub sąsiadującym z lasem liściastym), wilgotność drewna może się zbliżać do 11%.